Deklaration om Demilitarisering og Unge

”Verden er overbevæbnet og fred er underfinansieret”[1]. Ifølge SIPRI[2] udgjorde globale militærudgifter næsten 1,7 billioner USD i 2015, hvoraf NATO udgjorde mere end halvdelen[3]. I løbet af næste år vil flere billioner USD blive brugt på den såkaldte modernisering af atomvåben. Militæret optager flere og flere ressourcer i fred, sikkerhed og friheds navn. Men, disse kan ikke blive opnået ved brug af militære midler. Faktisk skader militær aktivitet aktivt forsøget på at skabe fred. Disse ressourcer burde bruges på at sikre mennesker et anstændigt liv og sikre unge en uddannelse eller en fremtid, der er til at leve med.

På mange måder er den verden vi lever i uretfærdig og inhuman, især mod unge mennesker. Vores sociale model bygger på ubegrænset økonomisk vækst, udtømning af naturressourcer, kapital som dominans, magtstrukturer, patriarkat, konkurrence, vold, konfrontation, konflikt og krig. Kapitalisme og militarisme bliver forstærket og destruerer dermed fundamentet for liv. Dette har en signifikant og varig effekt på unge mennesker, på vores liv og fremtid. Vi må transformere vores aktiviteter og sociale strukturer for at skabe en bæredygtig og fredelig verden.

Unge er et militært mål i skoler, på universiteter, religiøse sfærer og andre sociale miljøer. Obligatorisk militær service eksisterer stadig i adskillige lande rundt om i verden, og spreder voldelige og patriarkalske værdier. Militarisme fører til radikalisering og ulige magtstrukturer i et samfund. Vi vil afskaffe det militære kompleks, der fastholderen en global kultur af vold og ulighed på alle områder. Unge mennesker burde udvikle og socialisere med værdier baseret på menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, social retfærdighed og solidaritet mellem mennesker.

Vi, deltagerne af IPB Ungdomsforsamlingen, stræber aktivt efter fred og en retfærdig fremtid. Vi tror på at retfærdighed og fred kun er muligt ved afskaffelse af militarisme og det kapitalistiske system, vi lever i. Vi bliver nødt til at overvinde begge og udvikle nye systemer, der bygger på fred, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, samarbejde, og bæredygtig udvikling. Derfor kræver vi fuldstændig demilitarisering og transformerende skridt mod et mere humant samfund. Vi kræver promovering af en fredskultur gennem formel og ikke-formel fredsuddannelse. Uddannelse der fremmer interkulturel viden, delte narrativer og ligestilling mellem kønnene. Vi taler for organisationer, strukturer og aktiviteter, der implementerer en sådan træning for unge mennesker.

I dag skaver vi et Ungdomsnetværk under paraplyorganisationen International Pace Bureau, hvor vi kræver en konference om unge, demilitarisering og transformation i 2018. ”Dem der elsker fred, må lære at organisere ligeså effektivt, som dem der elsker krig”[4]: en verdenskonference er det næste store skridt mod at opnå vores mål om at transformere samfundet. Vi vil facilitere en åben og deltagende process. Vi opråber alle aktører, individer, grupper og organisationer til at tilslutte os og deltager i IPB ungdomsnetværket.

Unge mennesker udgør mere end halvdelen af verdens befolkning, og vi tror fuldt ud på fred, ikke-vold og lighed. Vi vil finde praktiske tilgange til at bygge sunde, funktionelle og bæredygtige samfund der fremmer fred, sameksistens og lighed i hele verden.

Der er en fremtid uden krig, patroner og skydere. En fremtid med solidaritet, retfærdighed, lighed og medmenneskelighed.

Berlin, 2. oktober 2016

Note: Deklarationen reflekterer diskussioner fra adskillige åbne konferenceopringninger og weekenden af IPB World Congress Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agende. Den er ikke fyldestgørende, men nærmere et start på fremtidige diskussioner inden for og ud over deklarationen.

[1] Ban Ki-Moon at NPT 2010 Conference at Riverside Church

[2] Stockholm International Peace Research Institute: https://www.sipri.org/yearbook/2015.

[3] NATO military spending came to 900 billion in 2015. www.nato.int.

[4] Dr. Martin Luther King, Speech at Rally against the Vietnam War, Chicago,

25.03.1967. i.e. http://www.jofreeman.com/photos/KingAtChicago.html.